leer
iranhrc_fa


24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو
گزارش چهارمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

123.jpg
روز دوشنبه 23 سپتامبر 2013 (1 مهر 1392)، همزمان با هجدمین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، چهارمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص "پناهجویان ایرانی"، با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی "سودویند" برگزار شد.

سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد.

چهارمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع "پناهجویان ایرانی" و به مدیریت آقای جاوید گوانی ، به شرح زیر برگزار شد:

سخنرانی خانم تانیا کلیجی با موضوع "پناهجو چه کسی است؟"
خانم تانیا کلیجی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع " پناهجو چه کسی است؟"، صحبت کردند.سخنرانی آقای حسن طالبی با موضوع " مقررات دوبلین و معضلات آن"


آقای حسن طالبی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع "مقررات دوبلین و معضلات آن"، صحبت کردند.


سخنرانی آقای محمد احمدی با موضوع "پناهجویان ایرانی در سوئیس"آقای محمد احمدی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع "پناهجویان ایرانی در سوئیس"، صحبت کردند.


سخنرانی آقای امید صفری با موضوع "معضلات پناهندگی در لبنان"


آقای امید صفری یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع " معضلات پناهندگی در لبنان"، صحبت کردند.


سخنرانی آقای فرشید فرخ نیا با موضوع "معضلات پناهندگی در بلغارستان"
آقای فرشید فرخ نیا یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع " معضلات پناهندگی در بلغارستان"، صحبت کردند.

                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


2017 © All human rights for all in Iran