leer
iranhrc_fa
hoghoogh
فرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران

گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد

هم وطنان گرامی؛ شما می توانید از طریق فرمهای زیر، هرگونه شکایت خود را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران اعم از بازداشت خودسرانه، شکنجه و …؛ به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارسال کنید

همچنین "برای حقوق بشر در ایران- سودویند" در تلاش برای ارسال و پیگیری شکایات و گزارش های شما هم وطنان گرامی ؛ به دفاتر مربوطه میباشد2017 © All human rights for all in Iran